Meteen naar de inhoud

Contributie betalen

Wat is contributie?

Als lid van Scouting Wartburg betaal je een vast bedrag aan contributie. Van dit bedrag wordt door onze groep een deel afgedragen aan Scouting Nederland aangezien wij onderdeel zijn van Scouting Nederland. Verder worden diverse zaken voor de groep van deze contributie betaald, zoals bijvoorbeeld spelmateriaal. Voor leden van het waterwerk (zeeverkenners en loodsen) is de contributie iets hoger dan de andere onderdelen vanwege het gebruik en onderhoud aan de boten.

Hoe regel je de betaling?

Het betalen van de contributie aan Scouting Wartburg kan alleen door het afgeven van een machtiging voor een doorlopende automatische incasso. Wij vragen u hiervoor een machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij de penningmeester of een van de leidinggevenden. De inning van de automatische incasso zal worden gedaan via rekening: IBAN: NL67 INGB 0005 0820 99 / BIC: INGBNL2A t.n.v. Scouting Wartburg. Dit wordt per kwartaal (3 maanden) gedaan om op bankkosten te besparen.

Betaling per maand kan niet per automatische incasso maar alleen als u zelf het bedrag naar de groep overmaakt. Het contributie bedrag zal dan met € 0,50 per maand worden verhoogd. Let erop dat u bij het zelf overmaken van de contributie duidelijk de naam van het (jeugd)lid vermeldt. We vragen u om de contributie tijdig over te maken naar het rekeningnummer IBAN: NL67 INGB 0005 0820 99 / BIC: INGBNL2A t.n.v. Scouting Wartburg of gebruik te maken van onze automatische incasso.

Voor vragen of meer informatie over de contributie kunt u terecht bij onze penningmeester/contributie Astrid Weijers via het e-mailadres contributie@scoutingwartburg.nl.

Hoogte van de contributie

Bevers€ 36,00 per kwartaal*€ 12,50 per maand
Welpen€ 43,50 per kwartaal*€ 15,00 per maand
Scouts€ 43,50 per kwartaal*€ 15,00 per maand
Zeeverkenners€ 54,00 per kwartaal*€ 18,50 per maand
Stam€ 48,00 per kwartaal*€ 16,50 per maand
Loodsen€ 54,00 per kwartaal*€ 18,50 per maand
* Automatische incasso is alleen mogelijk bij betaling per kwartaal, niet als u betaalt per maand.

Wat wordt er allemaal betaald van de contributie?

Naast het afdragen van contributie aan Scouting Nederland en Scouting Regio Amsterdam-Amstelland worden er diverse zaken betaald van jouw contributie aan de Wartburg. Denk bijvoorbeeld aan gas, elektra, water, afvoer van afval, koffie, thee en limonade, klein onderhoud, schoonmaakmiddelen. Verder nog de kantoorkosten (porto), bankkosten, bestuursverzekering, cursussen voor de leiding en brandstof voor de boten (sleper en buitenboordmotoren). Het geld dat overblijft wordt afgedragen aan de stichting Scouting Wartburg die hiermee inkomsten verkrijgt en daarmee clubhuizen, terrein en materiaal kan bekostigen.

Extra kosten naast de contributie

Voor onze leden zijn er naast de contributie bijkomende kosten voor deelname aan regionale of landelijke scoutingactiviteiten en eigen opkomsten met een uitstapje. Ook voor activiteiten die we voor onze eigen groep organiseren vragen we af en toe een kleine bijdrage voor bijvoorbeeld boodschappen. Gaan we een weekendje weg of op zomerkamp dan vragen we aan de leden kampgeld te betalen. Hiervan wordt een clubhuis en/of kampeerterrein voor verblijf gehuurd, vervoer van en naar het kampterrein betaald en natuurlijk het eten en drinken tijdens het kamp.

Inschrijfgeld voor nieuwe leden

Voor nieuwe leden is er bij aanmelding een eenmalig bedrag van € 25,- als inschrijfgeld verschuldigd (voor aankoop van groepdas, insignes en installatiekosten). Hiervoor ontvangt u bij inschrijving een rekening van onze penningmeester. Dit bedrag kan niet met automatische incasso worden betaald, maar wij verzoeken u om dit bedrag zelf over te maken op rekeningnummer 50.82.099 ten name van Scouting Wartburg (IBAN NL67INGB0005082099, BIC INGBNL2A). Met het betalen van het inschrijfgeld wordt de inschrijving definitief en begint het betalen van contributie. Meer informatie lees je op de pagina lid worden bij Scouting Wartburg.